reprehendo

reprehendo
reprehendo, di, 3, (1) seize, lay hold of, L. 20:26; (2) blame, censure, 1 J. 3:20 f.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • репрессалии — ий; мн. (ед. репрессалия, и; ж.). [лат. repressaliae] Книжн. Принудительные меры, применяемые одним государством в ответ на неправомерные действия другого государства. Экономические р. * * * репрессалии (средневек. лат. represaliae, от лат.… …   Энциклопедический словарь

 • РЕПРЕССАЛИИ — (ср. век. лат. represaliae от лат. reprehendo удерживаю), в международном праве принудительные меры, предпринимаемые государством в ответ на незаконные действия другого государства с целью заставить его прекратить эти действия и возместить ущерб …   Большой Энциклопедический словарь

 • Репрессалии — (позднелат. represaliae, от лат. reprehendo удерживаю, останавливаю, порицаю)         в международном праве одно из средств правовой защиты в межгосударственных отношениях. Заключается в применении каким либо государством индивидуальных санкций в …   Большая советская энциклопедия

 • Репрессалии — (франц. représsailles, средневек. repraesalia, reprehensalia, reprensalia, от reprehendo, reprendo беру обратно) в современном международном праве представляют нарушение одним государством прав другого, как ответ на подобное же правонарушение, с… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Репрессалии — (ср. век. лат. represaliae, от лат. reprehendo удерживаю) меры государства или политической силы в ответ на нарушение их прав с целью принудить отменить нарушение или возместить ущерб. Политическая наука: Словарь справочник. сост. проф пол наук… …   Политология. Словарь.

 • репрессалии — ий, мн. represailles, с. лат. represaliae <лат. reprehendo. Репрессалии. Французское сие слово во мн. числе только употребляется и значит: воздаяние, возмездие, возмерие, мщение, месть, добыча, отбитая у неприятеля, с которым мы в войне, во… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • ORDO — I. ORDO a serie differt; quia ille digestio est, quâ suô locô quidque collocatur: haec vero continua quaedam progressio atque contextus continuus. Et quidem Ordinem in deferendis Magistratibus Romani exacte olim observârunt, ab inferiore ad… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • ԱՊԱԳՈՎԵՄ — (եցի.) NBH 1 0268 Chronological Sequence: Early classical, 6c ն. καταγινώσκω arguo, condemno, reprehendo, οὑκ ἁποδέχομαι non admitto Դսրովել. ընդ վայր հարկանել. պարսաւել. ստգտանել. *Բուռն հարից ապագովել զսա ըստ կարի: Ապագովել ʼի բնաւ մասանց. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՂԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0655 Chronological Sequence: Unknown date ն. ἑγκαλέω reprehendo, accuso Եղուկ ասելով յանդիմանել. մեղադրել. *Արժան է զբազումն զանուսումնութիւն՝ նոցա՛ եղկել. Կիւրղ. գանձ.: ռմկ. երեսնին զարնել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՊԵՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0660 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c ն. ἑπιλαμβάνω corripio, reprehendo Այպանել, ընդ վայր հարկանել. պարսաւել. անգոսնել. ըստգտանել. ... *Եպերեալ զնա՝ ասէ. գնա՛ գնա՛ աստուած որդիդ պարսից, եթէ այր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՍՏԳՏԱՆԵՄ — (գտի, ըստգիւտ, գտեա՛.) NBH 1 0787 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c ն. καταγινώσκω (որ է ըստգիտել, ստորաճանաչել, կամ ընդդէմ ճանաչել.) reprehendo, arguo, decerno adversus aliquem, condemno, accuso, incuso գրի նովին հնչմամբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”